Εμπειρία & Γνώση

Αποτελούν τις δύο βασικές αρχές μας στα σχεδόν 20 χρόνια πορείας μας στην άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης.